Freight Forwarder

บริษัท บางกอก ซัพพลาย เชน พาร์ทเนอร์ส จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ หรือ โดยรถบรรทุกสินค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ (ไทย-ลาว)  การให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ Port-to-Port จนถึง Door-to-Door นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ขั้นตอนและประสานให้กับลูกค้าในต่างประเทศในเรื่องของข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง